Curso Lengua de Señas

Profesoras a cargo:

Isabel Cucco
Mónica Esquenazi

Próximamente segunda etapa.